Želimo da djeca uživaju na našoj podlozi – da im bude mekano i lijepo, kao na oblaku.